ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αστική ευθύνη - Liability Cover


Η ατομική ή επαγγελματική μας δραστηριότητα, μπορεί να προκαλέσει βλάβες σωματικές η υλικές σε τρίτους.
Ασφαλίζοντας την αστική ευθύνη της επιχείρησης μας ή την ατομική μας αστική ευθύνη, οικονομικές απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω αμέλειας μπορούν να καλυφθούν από το συμβόλαιο σας.