ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αποταμίευση - Invest


Μόνο με την συστηματική αποταμίευση και με έναν βαθμό επένδυσης μπορούμε να δημιουργήσουμε το απαραίτητο κεφάλαιο που θα χρειαστούμε για το μέλλον.
Κάποιοι το λένε χρήματα για σπουδές, άλλοι χρήματα για σύνταξη, άλλοι χρήματα για εκδρομή.
`Εμείς το λέμε δημιουργία κεφαλαίου για μία μελλοντική ανάγκη... Είτε μέσο της συστηματικής αποταμίευσης είτε μέσο της διαχείρισης ενός συσσωρευμένου κεφαλαίου.