ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ασφάλιση Πυρός - Fire


Η ασφάλιση πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων μας παρέχει το ποσό που θα χρειαστούμε για να ξαναδημιουργήσουμε το σπίτι η την επιχείρηση μας αν για κάποιο λόγο επέλθει ένας κίνδυνος όπως φωτιά, σεισμός, φυσικά φαινόμενα.